ثروت و موفقیت

اگر می خواهید ثروت و موفقیت را به زندگی خود جذب کنید ، کریستال هایی مانند پیریت، آونتورین سبز ، یشم و مالاکیت برای مجموعه کریستال های شما ضروری هستند. این کریستال ها قرن هاست که به عنوان آهن ربای خوش شانسی و ثروت مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که انرژی مکمل کریستال های دیگر مانند سیترین و چشم ببر را به این سنگ هت اضافه می کنید ، یک نیروگاه انرژی کریستالی از ارتعاشات جذب کننده شانس و ثروت خواهید داشت.