محافظت و پاکسازی

زمانی که دارید برای پیشرفت در زندگیتان تلاش می کنید نباید اجازه دهید که انرژی های منفی دیگران شما را از مسیرتان منحرف کنند، به همین دلیل سنگ های قدرتمندی همچون تورمالین سیاه، کوارتز روتایل دار، ابسیدین سیاه، اونیکس، عقیق مشکی و … از شما در برابر انرژی های تاریک و منفی دیگران محافظ می کنند. جواهرات ما به طور خاص با ترکیبی از سنگ ها طراحی شده اند که با ایجاد میدان فرکانسی علیه انرژی های منفی عمل می کنند.

کریستال های محافظ را به صورت جفت در مجموعه ی خود نگه داری کنید، اجازه دهید سنگ های سیاه محافظ معنوی شما باشند در حالی که سنگ های چاکرای گلو مانند لاجورد و عقیق احساسات مبحوس شما را آزاد کنند. کریستال های محافظ، قدرت و حمایت لازمی که جهت داشتن احساس امنیت در مسیر تحول معنوی خود نیاز دارید را برای شما به ارمغان می آورند. برای داشتن ارتعاشات پاکسازی کننده انرژی به صورت مستمر ، بهترین راه پوشیدن جواهرات محافظ است. جواهرات کریستالی ما با ترکیب خاصی از سنگهای سیاه برای محافظت در برابر انرژی های منفی ساخته شده اند و به عنوان محافظب برای اترژی روح شمل عمل می کنند