آدرس: استان: تهران، شهرستان : ری، بخش : فشاپویه، روستا: حسن آباد، روستا: شمس آباد، محله: (شهرک صنعتی شمس آباد)، بلوار بوستان، خیابان گلبن هشتم، پلاک: 15.0، C157، طبقه: همکف
تلفن : 09125290749
تلفن ثابت: 02155926102
ایمیل : info@managem.net