هفت چاکرای انسان را بشناسیم

همه چیز درباره ی هفت چاکرای بدن | هفت چاکرا چیست | چه کاربردی دارد

هفت چاکرای بدن را بشناسیم چاکراها، مراکز انرژی هستند که در جای جای بدن ما قرار گرفته اند. از پایه ستون فقرات شروع می شود و به سمت ...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای تاجی با کریستال ها

شفابخشی چاکرای تاجی با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای تاجی با کریستال ها چاکرای تاجی معروف به چاکرای هفتم یا چاکرای ساهاسرارا ارتباط بین شما و خرد برتر را حفظ می کند. استف...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای چشم سوم با کریستال ها

شفابخشی چاکرای چشم سوم با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای چشم سوم با کریستال ها چاکرای ششم یا چاکرای چشم سوم که به  آنجا معروف است محل قوه بصیرت شماست. استفاده از سنگ های چا...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای گلو با کریستال ها

شفابخشی چاکرای گلو با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای گلو با کریستال ها چاکرای پنجم که به چاکرای گلو یا ویشودا نیز مشهور است، دقیقاً روی گلو قرار دارد. برای شفابخشی چاکر...

ادامه مطالعه

شفابخی چاکرای قلب با کریستال ها

شفابخشی چاکرای قلب با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخی چاکرای قلب با کریستال ها چاکرای چهارم که به چاکرای قلب یا آناهاتا نیز معروف است در سطح قلب در مرکز سینه تان واقع شده است. چاک...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای شبکه خورشیدی با کریستال ها

شفابخشی چاکرای شبکه خورشیدی با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای شبکه خورشیدی با کریستال ها شفابخشی چاکرای شبکه خورشیدی با کریستال ها چاکرای سوم که به چاکرای شبکه خورشیدی یا مانیپور...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای خاجی با کریستال ها

شفابخشی چاکرای خاجی با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای خاجی با کریستال ها چاکرای خاجی یا ساکرال، معروف به چاکرای سوادیشتانا در پایین شکم تا ناحیه ناف قرار گرفته است. با رنگ...

ادامه مطالعه

شفابخشی چاکرای ریشه با کریستال ها

شفابخشی چاکرای ریشه با کریستال ها | بهترین راهنما استفاده از سنگ ها و کریستال ها

شفابخشی چاکرای ریشه با کریستال ها چند دقیقه از زمان خود را به آیین متعادل سازی صرف کنید تا از این جلسه نهایت استفاده را ببرید. وقت...

ادامه مطالعه