انرژی آرام و ملایم اوپال صورتی یادآوری می کند که با خودتان و اطرافیان تان مهربان باشید. دریچه قلب تان را به روی رابطه های شما باز می گذارد و انرژی ها را ملایم می کند و با اینکار تمایل به دلسوزی، همدردی و مهربانی را افزایش می دهد

هیچ محصولی یافت نشد.